۱۰ پیامد تلخ تجاوز جنسی

رخداد ناگواری همچون تجاوز، فشار روانی بسیار زیادی را بر قربانی وارد می کند. این فشار خود را به صورت عوارض و اختلال های گوناگونی در فرد نشان می دهد. بسیار مهم است که فردی که مورد تجاوز قرار گرفته و نیز اطرافیان او از آسیب های احتمالی ناشی از این حادثه آگاهی یابند تا آمادگی رویارویی با این عوارض را داشته باشند و برخوردی معقولانه با آن بکنند، نه اینکه صرفا مضطرب شوند و خود را درمانده احساس کنند. همچنین داشتن اطلاعات مناسب در مورد پیامدهای تجاوز به افراد کمک می کند که بتوانند به موقع به دنبال درمان مناسب مشکلاتشان بروند.

 1. 1

  اختلال استرس پس از سانحه

  در مورد کسی که مورد تجاوز قرار گرفته است باید گفت که در واقع فرد دیگری در زندگی او بوده است که در مورد تمایلات جنسی اش تصمیم گرفته و اعمال قدرت کرده است. این باعث می شود که قربانی در مورد تمایلات جنسی و صمیمیت به شدت احساس گیجی کند، چرا که آنچه اکنون باید برای او امری لذتبخش و مثبت باشد، در گذشته امری زجرآور و منفی بوده است. اگر لازم باشد تصمیمی در زمینه رابطه و صمیمت جنسی اش بگیرد، ممکن است احساسات در هم آمیخته ای داشته باشد و گیج شود. ممکن است در طول رابطه جنسی حالت بی حسی و کرختی داشته باشد، کاملا آنچه را در حال انجام است نادیده می گیرد و امیال خود را سرکوب می کند. به خاطر ترسی که دارد ممکن است از اساس بی خیال رابطه جنسی شود

 2. 2

  اختلال عملکرد جنسی

  تقریبا دو سوم کسانی که مورد سوءاستفاده یا تجاوز جنسی قرار می گیرند، دچار سرکوبی میل جنسی می شوند، در حالی که برخی دیگر بی قیدی در روابط جنسی را در پیش می گیرند؛ بسیاری دیگر از آنها از تمایلات جنسی شان ترس دارند و فکر می کنند بدنشان کثیف یا شرم آور است.
  دیگران ممکن است از رابطه جنسی به عنوان راهی برای پذیرفته شدن از سوی دیگران یا به عنوان ابزاری برای دستکاری کردن دیگران استفاده کنند. گروهی دیگر ذهن خود را کاملا روی مسائل جنسی می بندند و این میل را در خود سرکوب می کنند

 3. 3

  بیگانگی با بدن

  برخی از این افراد بدن خود را کاملا نادیده می گیرند و اصلا نگران آن نیستند. مثل غذا خوردن زیاد یا کم، مصرف الکل، بی توجهی به سلامت بدن. این افراد اوقات زیادی از زندگی خود را در حالتی از بی ارتباطی با خود می گذرانند و به نظر می رسد که تنها می خواهند گذران زندگی خود را تماشا کنند، نه اینکه آن را تجربه کنند

 4. 4

  گریزان از ایجاد صدا

  این گروه معمولا به آرامی صحبت می کنند و از آنجایی که مدام در حال چک کردن کلمات خود هستند، هنگام حرف زدن، درنگ ها و وقفه های زیادی دارند

 5. 5

  مصرف مواد

  قربانیان سوءاستفاده جنسی یا حمله جنسی ممکن است به سوی مصرف مواد یا الکل روی آورند تا بتوانند فشارهای روحی و عاطفی را که احساس می کنند کاهش دهند

 6. 6

  افسردگی

  یکی از رایج ترین واکنش ها در برابر این تجربه است

 7. 7

  سندرم استکهلم

  این نوع سندرم به عنوان نوعی وابستگی عاطفی فرد قربانی به فرد متجاوز یا سوءاستفاده کننده دانسته می شود. سندرم استکهلم به صورت راهبردی ناخودآگاه و غیرارادی به منظور نجات یافتن از موقعیتی تهدیدآمیز و کنترل کننده از سوی فرد قربانی شکل می گیرد

 8. 8

  اختلال هویت تجزیه شده

  در این اختلال دو یا تعداد بیشتری هویت یا شخصیت کاملا جدا و متمایز از هم کنترل رفتار فرد را در زمان های مختلف در دست می گیرند

 9. 9

  مرور خاطرات

  به زمانی گفته می شود که فرد قربانی احساس می کند خاطرات حادثه بدی که در گذشته برایش اتفاق افتاده در زمان حال به ذهنش هجوم می آورد و گویی تکرار می شود.

 10. 10

  پیامدهای دیگر

  عصبانیت، احساس تنهایی، ناراحتی، احساس گناه، احساس گیجی، خودکشی، عفونت های مقاربتی، بارداری، اختلال شخصیت مرزی، اختلالات خواب، اختلالات خوردن، کنترل عاطفی کم یا بسیار زیاد، ریسک پذیری بالا یا پایین، ترس

Don't like this list? Edit it and make your own list!

Don't like this list? Edit it and make your own list! We will pubish it on our site! You can share it with your friends on Facebook, Twitter, etc

Edit this list

Login / Sign up