پنج انتظار زنان از مردان در مورد سکس

برای برقراری یک رابطه جنسی‌ خوب میبایست آموزش کافی‌ داشت و به خواست زنان احترام گذاشت. برای زنان نکات مهمی وجود دارد که دوست دارند از طرف مردان رعایت شود

 1. 1

  توجه کامل به تمام بدن او

  بسیاری از زنان دوست دارند که مردشان به تمامی بدنشان توجه داشته باشد و فقط متوجه اندامهای جنسی نباشد.
  بعضی ازخواسته های زنان در این مورد از این قرار است:

  من میخواهم او سراسر بدن من ازمچ پا تا پشتم را ببوسد و لیس بزند
  « من دوست دارم مرد نواحی حساس دیگر بدنم غیر از واژن را هم تحریک کند»

  اگرشما کمی وقت صرف نوازش داخل رانها یا بوسیدن دست او بکنید مفید است. بعلاوه او هم به همین روش شما را تحریک میکند و به این ترتیب هردو شما از نزدیکی لذت بیشتری خواهید برد.

 2. 2

  استفاده از لبها

  زنها جملات تحریک کننده را خیلی دوست دارند. گفتن عبارتها و جملاتی مانند:«حالا کمی سمت راست را تحریک کن» یا «حالا بیا بالا» اووه و بله. زنها دوست دارند موقع سکس صدای حاکی از رضایتمندی شما را بشنوند تا مطمئن شوند آنچه را که برای شما انجام میدهند خوب است.
  بعلاوه آنها دوست دارند موقع سکس شما با آنها صحبت کنید،آنها را ببوسید و پایین بروید و سکس دهانی انجام دهید، با انگشتتان آنها را تحریک کنید، و در موقع مناسب آلت خود را وارد واژن کنید. ولی بعد از انجام نزدیکی بازهم با لبهایتان مشغول آنها باشید! و باز هم کلمات محبت آمیز بگوئید و دوباره آنها راببوسید

 3. 3

  موقع سکس با آنها مانند یک فاحشه رفتارکنید

  بسیاری از خواسته ها و رویاهای سکسی خانمها هرگز تحقق نمی یابد. بعضی از آنها میگویند : دیگر از اینکه در اتاق خواب یک خانم محترم باشیم و با ما به نرمی رفتارکنند، خسته شده ایم! ما دوست داریم مردمان با ما خشن تر و حتی شاید گاهی سکس کند!

  عده ای از خانمها دوست دارند در اتاق خواب قدری هرزگی جنسی ببینند تا بدون ملاحظه و تعارف بتوانند سکس کنند و از آن لذت ببرند. البته آنها از این نکته هم می ترسند که مردشان با آنها در بیرون از اتاق خواب نیز همانطور رفتارکند
  موقع سکس مودب نباشید و آزادانه حرف‌های سکسی بزنید

 4. 4

  سخنان نیش دار و گزنده

  بعضی از زنها دوستدار کلمات و سخنان نیش دار و گاهی حتی بی ادبانه ای هستند که در سایر مواقع از شنیدن آن شرمنده می شوند. در واقع آنها می خواهند مرد تعارف را کنار بگذارد و با آنها در مورد سکس، بی پرده سخن بگوید

 5. 5

  در رختخواب به آنها حمله کنید

  زنها خواستار هجوم و حمله به آنها بهنگام سکس هستند. حتی بعضی از آنها از خشونت به هنگام سکس مانند: ضربه زدن، کشیدن موها احساس رضایتمندی میکردند.

  البته منظور این نیست که شما به خانه بروید و همسرخود را کتک بزنید! بلکه منظور این است که هنگام انجام عمل جنسی, قدری نرمی و لطافت را کنار بگذارید و خشن تر با او سکس کنید

Don't like this list? Edit it and make your own list!

Don't like this list? Edit it and make your own list! We will pubish it on our site! You can share it with your friends on Facebook, Twitter, etc

Edit this list

Login / Sign up