مهمترین مراحل شروع رابطه جنسی مناسب

در شروع یک رابطه جنسی مراحل به ترتیب به اینصورت در می آیند که البته با سلیقه ، اعتقادات ، عادات و آموزه های جنسی هر فرد و ایجاد خلاقیت ممکن است از فردی به فرد دیگری تفاوت کند ولی اصول کلی یکی است

 1. 1

  مراحل قبل از شروع رابطه جنسی

  مراحل قبل از شروع رابطه جنسی : شامل بهداشت – آرامش فکری و روانی – تحریک ذهنی در مرد و زن – آماده کردن محل مناسب – روشهای پیشگیری از حاملگی – وقت مناسب

 2. 2

  مراحل شروع رابطه جنسی

  مراحل شروع رابطه جنسی : شامل لخت شدن – غمزه رفتن و تحریک جنسی و شهوانی زوجین بدون تماس – صحبتهای عاشقانه و حسی – مغازله – معاشقه

 3. 3

  مراحل اولیه بعد از شروع

  مراحل اولیه بعد از شروع : شامل تحریک متقابل همدیگر با تماس بدنی و جنسی

 4. 4

  دخول و انزال و متعاقب آن ارگاسم مردانه و زنانه

  شامل انواع روشهای دخول – اهمیت تنوع در روش دخول – دخولهای مناسب برای هر وضع یا دوره و با هر هدفی – انزال و کنترل آن – هماهنگی در به ارگاسم رسیدن همزمان زن و مرد در صورت امکان – بهداشت پس از انزال و اتمام عمل جنسی

Don't like this list? Edit it and make your own list!

Don't like this list? Edit it and make your own list! We will pubish it on our site! You can share it with your friends on Facebook, Twitter, etc

Edit this list

Login / Sign up